NAGRODY

nagrody

NAGRODY

2013

TRZECIA NAGRODAOpracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej – Miejskiej Biblioteki

Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

NOMINACJA DO NAGRODY Przegląd Z:A:Award 2013 Perspektywy architektoniczne: moja idea, moja duma więcej

2008

MłODY TWÓRCA– Nagroda Architektura Roku Województwa Sląskiego 2008 w kategorii Młody Twórca Architektury Śląkiej więcej>>

2007

PIERWSZA NAGRODA RÓWNORZĘDNA
Centrum Jana Pawła II “Nie Lękajcie Się” w Krakowie więcej>>WYRNIENIE SPECJALNE
Dom Opolski więcej >>

2005

WYRóNIENIE HONOROWE
– 1st Advanced Architecture Contest więcej >>